پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

حدث
حفر
دفن

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال انسان ( فقه )

اخص

آبیاری، آروغ زدن ( فقه )، آشامیدن، آشکار کردن، آغاز، آموزش، ابقا ( فقه )، اتمام، اتهام ( فقه )، اجاره بندی، اجبار ( فقه )، اجرای احکام الهی ( فقه )، احتباء، احتطاب، احتیاط ( فقه )، احسان ( فقه )، اختطاط، اخته کردن، اخراج، ادماء، اذیت ( فقه )، ارسال ( رها ساختن )، ارفاق، از بین بردن، ازاله، ازدحام، استبراء، استجلاب، استخراج ( فقه )، استراحت، استسلام ( فقه )، استظلال، استعمال ( فقه )، استفراغ، استقبال ( پیش رو قرار دادن )، استقبال ( پیشواز )، استقرار، استماع، استمتاع، استنشاق، اشاره ( فقه )، اشهاد، اصطباغ به مسکر، اطاله، اعاده ( انجام دوباره عمل )، اعمال حج، اغتیال ( گرفتن مال به نیرنگ )، افتراش ( گستردن )، افراط، افطار، افعال ذمی، افعال مستحاضه، افعال موجب وهن شیعه، اقامت، اقتعاط، الزام، اماله ( تنقیه )، امتحان ( فقه )، امتخاط، انتصاب ( راست قرار گرفتن )، انتقال ( جا به جایی )، انتقام ( فقه )، انحناء ( فقه )، انداختن، اندار، انزا، انضباط، اهانت ( فقه )، ایجاب و قبول، ایجاد ( فقه )، ایستادن ( قرار گرفتن )، بازی ( فعل )، بخیه، برداشتن، بردن، برهنگی، بستن، بسط عدالت، بوییدن، بیتوته، بیدار کردن، بیداری ( فقه )، پختن، پخش، پرتاب، پریدن ( جهیدن )، پشت به قبله، پناهندگی، پنهان کردن، پوشش ( عمل )، تاخیر ( فقه )، تباکی، تبرک ( فقه )، تتابع، تثلیث ( سه بار انجام دادن )، تجهیز، تحریر صوت، تحریک ( فقه )، تحزین صوت، تحسین صوت، تحکیم ( فقه )، تخلیه ( فقه )، تخلّی، تدارک، تدریج، تراشیدن، ترجمه، ترساندن، تزریق، تزویج ( فقه )، تزیین، تسلیم ( عام )، تشبیه ( فقه )، تشبُّه، تصرف ( فقه )، تضییق زوجه فاحشه، تضییق نماز خانه، تطییب، تعریف ( انجام اعمال عرفه )، تعقیب ( دنبال کردن فراری )، تعلیق ( مشروط )، تغریر نفس، تغلیظ ( فقه )، تغییر ( فقه )، تفأّل، تکلم ( فقه )، تکیه، تلبید، تماس انسان، تمرین ( فقه )، تمکین ( جای دادن )، تهیه، توافق ( وحدت نظر )، توفیر، توقف ( فقه )، تیامن، چاپ، چسباندن، چشیدن، حدث، حرکت انسان، حفر، حیله ( چاره اندیشی )، خاراندن، خال کوبی، ختنه، خروج انسان، خشک کردن، خمیازه، خنده ( فقه )، خواب ( فعل ) ( فقه )، خوردن، خوش رویی ( فقه )، داخل کردن، دادن، دباغی پوست، در آوردن، دراز کشیدن، دستگیری ( بازداشت )، دشمنی ( فقه )، دعوی ( فقه )، دفن، دلالت ( فقه )، دوشیدن، رسیدن انسان، رضاع (عام)، رمالی، رماندن، روشن کردن چراغ، زایمان، زدن ( عام )، سازشکاری، سبقت، سخت گیری ( فقه )، سرزنش ( فقه )، سرعت ( فقه )، سواری، سوزاندن، شبیه خوانی، شنواندن، شنیدن، طیره، عبور و مرور، عروسی، عمل آمر و ناهی، عمل اجیر، عمل به احتیاط، عمل به اخبار دروغ جعاله، عمل به حکم قاضی، عمل تبرعی برای اجیر، عمل جعاله، عمل خطیب جمعه به موعظه، عمل خیر در ماه رمضان، عمل در موضوعات طبق مصلحت، عمل قبل از جعاله، عمل مباح در اعتکاف، عمل مزارعه، عمل مساقات، عمل مضاربه، عَمَل به استخاره، فرستادن، فطام، فُوت، قصر ( فقه )، قطع ( بریدن )، قمه زنی، کشیدن ( مروردادن )، کشیدن (مَدّ)، کمک ( فقه )، کناره گیری از زوجه، کندن ( از ریشه در آوردن )، کَشف، گذاشتن، گرد کردن، گردشگری، گرفتن، گریه ( فقه )، لغو ( فقه )، ماضویت ایجاب و قبول، مالیدن، مباشرت(قیام خودی به کار)، مبالغه ( فقه )، مجانی، مخالفت، معاشرت ( فقه )، معاینات پزشکی، مکیدن، منت، مومیائی میت، مَدْح، نرم کردن، نسبت دادن، نشستن، نظافت ( پاکیزگی )، نگاه، نگهداری، نوشاندن، نوشتن، نَفَس، هیپنوتیزم ( فقه )، ورود ( فقه )، وقوف ( ایستادن )، ولادت ( فقه )

وابسته

افعال جوانحی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه افعال جوارحی ( فقه ) به زیرصفحه افعال جوارحی ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.