پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نوشتن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کتابت(نوشتن)

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

دعا نویسی، نوشتن آداب، نوشتن احادیث، نوشتن اسامی ذمی، نوشتن اسم میت بر جریدتان، نوشتن اسم میت بر قبر، نوشتن اسم میت بر کفن، نوشتن اسمای متبرک بر جریدتان، نوشتن اسمای متبرک توسط حایض، نوشتن اقرار مدعی علیه، نوشتن حکم با در خواست مدعی، نوشتن حکم قاضی به قاضی، نوشتن حِکَم، نوشتن دعا توسط حایض، نوشتن دَین، نوشتن ذکر بر کفن، نوشتن ربا، نوشتن سجلات، نوشتن شعر، نوشتن شهادتین بر جریدتان، نوشتن ضمان، نوشتن علوم مباح، نوشتن فقه، نوشتن قاضی، نوشتن قرآن ( فقه )، نوشتن قضاوت، نوشتن کتب ضاله، نوشتن کتب منسوخه، نوشتن کفن با رنگ سیاه، نوشتن وصیت

وابسته

اجرت نوشتن، امان به نوشتن، ایجاب و قبول کتبی نکاح، سحر به نوشتن، شهادت کتبی، قذف کتبی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نوشتن به زیرصفحه نوشتن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 417
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 26