پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اعتزال: کناره گیری.

اعتزال با اضافه به زن در فقه به کار رفته است که مراد از آن، گاه خصوص عدم آمیزش با زن است و گاه علاوه بر آن، جدا کردن رختخواب و محل خواب نیز اراده می‌گردد و از آن در باب طهارت، نکاح و طلاق سخن رفته است.

اعتزال واجب: اعتزال در ایّام حیض 1 (--' حیض) و نفاس 2 (--' نفاس) و استظهار (--' استظهار) بر خلاف ایّام استحاضه (--' استحاضه) واجب است، لیکن مقصود از اعتزال در این ایّام، پرهیز از آمیزش در قُبُل است. 3 در این ایّام، لذّت‌های دیگر جایز می‌باشد امّا در مورد آمیزش در دُبُر اختلاف است. 4

برای صحّت طلاق زنی که قبل از یائسگی بر اثر مرض و غیر آن حیض نمی‌بیند (--' مسترابه) ، سه ماه اعتزال از زمان آخرین آمیزش واجب است و گر نه، طلاق او صحیح نیست 5 (--' آمیزش) .

اعتزال جایز: اگر شوهر از همسرش نشانه‌های نشوز (--' نشوز) ببیند، کناره گیری از او به معنای پشت کردن به او جایز است. برخی فقها جدا کردن رختخواب را نیز جایز دانسته‌اند. 6

طلاق کنیزی که به دست صاحبش به ازدواج برده او در آمده، در اختیار صاحب آن دو است و اگر وی، هر دو یا یکی از آن دو را به اعتزال امر کند، حکم طلاق را خواهد داشت. 7

1 - مهذّب الاحکام 3 327.

2 - مستمسک العروة 3 322.

3 - مختلف الشیعة 1 346 - 348.

4 - العروة الوثقی 1 339 و مستمسک العروة 3 320.

5 - مهذّب الاحکام 26 24.

6 - جواهر الکلام 31 201.

7 - 30 28.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 564

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کناره گیری از زوجه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتزال از زوجه، هَجر از زوجه

اعم

احکام زوجه، افعال جوارحی ( فقه )

وابسته

استظهار ( تفحص برای ظهور حال )، ایام حیض، تأدیب زوجه ناشزه، زوجه ( فقه )، زوجه ناشزه، مدت نفاس، مسترابه، نشوز زوجه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کناره گیری از زوجه به زیرصفحه کناره گیری از زوجه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 163
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 188
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 6
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 564
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه (728-729)