پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گذاشتن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جعل ( قرار دادن )، قرار دادن، گذاردن، نصب ( قرار دادن )، نهادن، وضع ( فقه )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

آویختن، ارغام، گذاشتن اشیا در مسجد، گذاشتن پا بر رکاب، گذاشتن پنبه بین ران میت، گذاشتن پنبه در دُبُر میت، گذاشتن جنازه زن جلوی قبر، گذاشتن جنازه مرد پایین قبر، گذاشتن جنازه نزدیک قبر، گذاشتن چوب بر دیوار همسایه، گذاشتن حنا در احرام، گذاشتن دست بالای زانو در رکوع، گذاشتن دست بر پیشانی عروس، گذاشتن دست بر ران، گذاشتن دست بر زانو، گذاشتن دست بر موارد تیمم، گذاشتن دست برگوش در اذان، گذاشتن دست روی دست ذابح، گذاشتن دست روی قبر، گذاشتن دست زیر لباس، گذاشتن دست مقابل گوش، گذاشتن روکش پلاتین بر دندان، گذاشتن روکش طلا بر دندان، گذاشتن سر میت سمت راست، گذاشتن سنگ برقبر، گذاشتن سنگ جمره، گذاشتن شیئ سنگین بر شکم میت، گذاشتن صورت میت بر زمین، گذاشتن ظرف آب طرف راست، گذاشتن عقیق در دهان میت، گذاشتن قرآن در جای رفیع، گذاشتن قرآن روی نجاست، گذاشتن کافور بر اعضای میت، گذاشتن گونه برخاک، گذاشتن مهر بر پیشانی، گذاشتن مواضع سجده بر زمین، گذاشتن نجس روی قرآن، نصب پمپ آب بدون مجوز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گذاشتن به زیرصفحه گذاشتن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.