پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تَشبیه: چیزی را به چیزی دیگر مانند کردن.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، تجارت و ظهار سخن رفته است.

تشبیه شوهر، همسر خویش را به پشت برخی محارم خود همچون مادر به گفتن 'أَنْتِ عَلیَّ کَظَهْرِ أُمّی' ظهار به شمار می‏رود و موجب حرمت آمیزش با همسر می‏شود مگر آنکه کفّاره آن پرداخت گردد) ر ظهار (. 1 مبالغه در چیزی با استفاده از تشبیه و استعاره در صورتی که ملاک مبالغه) وَجه شَبَه (را داشته باشد جایز است و حکم دروغ را ندارد. 2

تشبیه خداوند به غیر او حرام و تشبیه کننده - اگر به لوازم آن همچون جسمانیت خداوند ملتزم باشد - محکوم به کفر است3) ر کفر (.

1. جواهرالکلام 2 99 /33. مصباح‏الفقاهة3 395 /1. الهدایة/ 12؛ جواهر الکلام 54 - 53 /6.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 488

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

تشبیه امام ( ع )، تشبیه خدا، ظهار

وابسته

مبالغه به تشبیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تشبیه ( فقه ) به زیرصفحه تشبیه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 488