پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

استقبال: پیش رو قرار دادن چیزی پیشواز رفتن (--' پیشواز) .

کاربرد رایج معنای نخست استقبال در استقبال قبله است؛ به گونه‌ای که هر گاه واژه استقبال بدون قید به کار رود، مراد، استقبال قبله است. گاهی نیز جز قبله به موضوعات دیگر مانند خورشید، ماه، نماز، ماه یا سال قمری اضافه می‌شود که در اول و دوم مراد، قرار دادن عورت در مقابل آن دو در حال تخلّی (--' تخلّی) ، در سومی اعاده نماز، و در چهارمی ورود به مال یا سال نو است. از این عنوان در باب‌های طهارت، صلات، حج، نکاح و صید و ذباحه سخن رفته است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 445

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

به لحاظ حج گزار:
استقبال حجر اسماعیل، استقبال حجرالاسود، استقبال در سعی، استقبال رکن حجر الاسود
به لحاظ متعلق:
استقبال خورشید در تخلی، استقبال در غسل، استقبال قبله ( فقه )، استقبال ماه در تخلی
به لحاظ نماز جمعه:
استقبال خطیب جمعه، استقبال نمازگزار جمعه

وابسته

مدفوع رو به قبله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استقبال ( پیش رو قرار دادن ) به زیرصفحه استقبال ( پیش رو قرار دادن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 4 : صفحه 61
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 43
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 445