پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اتخاذ، اخذ، دریافت

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

استیفا (گرفتن حق )، انتزاع ( فقه )، جمع آوری خراج، قبض و اقباض، گرفتن اجرت، گرفتن ارث توسط حاکم، گرفتن ارش، گرفتن اشیا از مسجد توسط جنب، گرفتن به تقاص، گرفتن بینی از بوی بد، گرفتن جزیه، گرفتن جواهر به غواصی، گرفتن جوجه از آشیانه، گرفتن خراج توسط بغات، گرفتن خمس، گرفتن خون، گرفتن دیوان حکم از قاضی معزول، گرفتن دَین، گرفتن ربا، گرفتن زیر میزی برای معالجه، گرفتن شاباش عروسی، گرفتن صدقات، گرفتن عکس بدون اذن زوج، گرفتن عکس بدون حجاب، گرفتن عین مستاجره، گرفتن قبر با دو دست، گرفتن قرآن از کافر، گرفتن کفارات توسط حاکم، گرفتن مال غیر، گرفتن مالیات، گرفتن نبض اجنبی، گرفتن وام بانکی، وصول چک، وصول سفته، وصول هدیه

وابسته

التقاط به گرفتن، دادن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گرفتن به زیرصفحه گرفتن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 102