پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تَدویر: گِرد کردن.

از آن به مناسبت در باب طهارت یاد شده است.

گِرد کردن ریش1 و نگین انگشتر2 مستحب است.

1. کشف الغطاء 2 418 /2. وسائل الشیعة 79 /5.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 425

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرد کردن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تدویر ( فقه )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

گرد کردن ریش، گِردکردن نگین انگشتر

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 425
  • وسائل الشیعه (آل البیت) جلد 5 : صفحه 79