پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «میوه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فاکه، فواکه، میوجات

اعم

خوردنی‌ها، نباتات ( فقه )

اخص

کُنار، میوه بر درخت، میوه درخت مبیع، هسته میوه
به لحاظ نوع:
آلو، انار، انجیر، انگور، بادام، پسته، توت، حنظل، زیتون، سنجد، عناب، گردو، گلابی، میوه خوشبو

وابسته

آب میوه، اجاره درخت، استنجا با میوه، بدو صلاح، بیع میوه ( فقه )، پوست کندن میوه، حق الماره، خوردن حق الماره، خوردن میوه جات، زکات میوه، سجده بر میوه جات، سرقت میوه ( فقه )، شفعه در میوه، قسم بر نخوردن میوه، نیم خورکردن میوه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه میوه به زیرصفحه میوه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 343
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 42
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 296
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 489
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 382