پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مقصود هر چیزی است که از زمین روئیده می شود چه بزرگ مانند درختان و چه کوچک.

مترادفات

از واژه «نباتات ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نبات ( فقه )

اعم

غیر جاندار

اخص

به لحاظ اجزا:
برگ، میوه
به لحاظ نوع:
درخت، کتان، کنف، گیاه، گُل، نبات خوشبو

وابسته

اجاره نباتات، انتقال ( مطهرات )، بیع نباتات، تیمم بر نباتات، خون نباتات، زکات نباتات، سجده بر لباس از نباتات، سجده بر نباتات، طهارت با زمین، طهارت نباتات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نباتات ( فقه ) به زیرصفحه نباتات ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 118