پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده بر نباتات

اخص

سجده بر میوه کال، سجده بر هسته میوه
به لحاظ خوراک:
سجده بر میوه خوراکی، سجده بر میوه غیر خوراکی

وابسته

میوه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 89
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 149
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 158، 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 417، 421
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 445