پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نباتات، استنجا با خوراکی

وابسته

میوه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 16
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 173