پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حنظل: هندوانه ابوجهل.

حنظل، میوه‏ای گرد و زرد رنگ به اندازه پرتقال با پوست نازک و سخت و مغز سفید است که بسیار تلخ می‏باشد. از آن به مناسبت در باب صلات و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

سجده بر حنظل به جهت خوردنی نبودنِ آن صحیح است. 1 خوردن سموم کشنده، از جمله مقدار زیادی از پیه حنظل، به جهت عوارض ناگوار و زیان آورِ آن، حرام است. 2

1. العروة الوثقی 2 393 /2. جواهر الکلام 371 /36.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 380

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حنظل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هندوانه ابوجهل

اعم

میوه

وابسته

سجده بر حنظل

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 380