پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

میوه

وابسته

پوست پسته، سجده بر هسته پسته

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 442