پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

انگور

انگور: میوه معروف.

از آن در باب‌های طهارت، زکات، تجارت و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

انگور، پاک و خوردنش حلال است، ولی خوردن آب آن (--» آب انگور) پس از جوشیدن و پیش از کم شدن دو سوم آن حرام می‌باشد؛ هر چند در نجاستش اختلاف است. 1

اگر آب موجود در دانه انگور بجوشد، در الحاق آن به آب انگور از حیث حرمت و نجاست، اختلاف است؛ بسیاری از فقها، انگور را در حکم آب انگور می‌دانند. 2

فروش انگور به شرط تهیّه شراب یا به قصد آن، حرام و معامله باطل است، لیکن به قول مشهور، فروض آن به کسی که فروشنده می‌داند از آن شراب تهیّه می‌کند، بدون شرط و قصد، جایز است. 3 در جواز فروش انگور در برابر کشمش از آن جهت که مستلزم ربا (--» ربا) می‌گردد یا نه، اختلاف است. 4

خوردن با دست چپ کراهت دارد ولی خوردن انگور و انار با هر دو دست مباح است. 5 خوردن دانه‌های انگور به صورت یکی یکی یا دو تا دو تا مستحب است. 6

1 - جواهر الکلام 6 13 و العروة الوثقی 1 69.

2 - العروة الوثقی 1 70 و توضیح المسائل مراجع

3 - جواهر الکلام 22 30.

4 - مهذّب الاحکام 17 320 - 322.

5 - جواهر الکلام 36 466 و وسائل الشیعة 24 258.

6 - وسائل الشیعة 24 209.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 713

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انگور» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عنب

اعم

میوه

اخص

انگور پخته، انگور جوشیده، انگور رازقی

وابسته

آب انگور، برگ انگور، بیع انگور، درخت انگور، زکات انگور، شیره انگور

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه انگور به زیرصفحه انگور/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 225
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 488
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 713
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 383