پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب تخلّی، مستحبات ( فقه )

اخص

ادرار در زمین سست، پوشش سر در تخلی، تخلّی دور از منظر، تفریج پای راست، تفکر در قدرت خدا، تکیه بر پای چپ، مسح شکم بعد از تخلّی
به لحاظ استبرا:
استبراء متخلی، تنحنح در حال استبراء
به لحاظ استنجا:
استنجا با دست چپ، تقدیم استنجا، جمع مطهرین در استنجا، مبالغه در استنجا، وتر بودن سنگ استنجا
به لحاظ ترک:
ترک تخلی پشت به باد، ترک تخلی رو به باد، ترک تخلی رو به خورشید، ترک تخلی رو به ماه
به لحاظ دعا:
استعاذه متخلی، تسمیه ( گفتن بسم الله )، دعای متخلی
به لحاظ قبل و بعد:
ادرار بعد از منی، ادرار قبل از آمیزش، ادرار قبل از خواب، ادرار قبل از سواری، ادرار قبل از نماز
به لحاظ ورود و خروج:
خروج با پای راست، ورود متخلی با پای چپ

وابسته

اخراج محترمات از مستراح، برداشتن نان از مستراح، تخلّی، محرمات تخلّی، مکروهات تخلّی، واجبات تخلّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات تخلّی به زیرصفحه مستحبات تخلّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 18
  • المهذب البارع جلد 1 : صفحه 128
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 33
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 55
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 19
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 64
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 31
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 217