پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار ( فعل )، مستحبات تخلّی

وابسته

استبراء از منی، غسل جنابت قبل از ادرار، منی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 236