پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ترک ( فقه )، مستحبات تخلّی

وابسته

ترک تخلی رو به باد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 339