پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

برداشتن

وابسته

مستحبات تخلّی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه (236-237)