پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات تخلّی

وابسته

استنجا با سنگ

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 16
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 97
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 180
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 222