پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دعای متخلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دعا هنگام تخلی

اعم

دعا ( فقه )، مستحبات تخلّی

اخص

دعای متخلی هنگام رؤیت آب، دعای متخلی هنگام مسح شکم
به لحاظ استنجا:
دعای متخلی بعد از استنجا، دعای متخلی هنگام استنجا
به لحاظ ورود و خروج:
دعای متخلی هنگام خروج، دعای متخلی هنگام ورود

وابسته

تخلّی، متخلّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دعای متخلی به زیرصفحه دعای متخلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 340
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 18
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 33
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 100
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 59
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 19
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 180
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 64
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 93
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 31
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 219، 220