پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار ( فعل )، مستحبات تخلّی

وابسته

زمین سست

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 342