پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تفریج، مستحبات تخلّی

وابسته

پای راست، راست ( سمت راست )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 341
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 219