پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مبالغه ( فقه )، مستحبات تخلّی

وابسته

استنجای زن

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 235