پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادرار ( فعل )، مستحبات تخلّی

وابسته

سواری

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 236