پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تفکّر، مستحبات تخلّی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 223