پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

استبراء انسان، مستحبات تخلّی

اخص

به لحاظ استقبال:
استبراء پشت به قبله، استبراء رو به قبله
به لحاظ جنسیت:
استبراء زن، استبراء مرد
به لحاظ مستبرء:
استبراء از ادرار، استبراء از منی

وابسته

متخلّی

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 341
 • المعتبرفی شرح المختصر جلد 1 : صفحه 134
 • المهذب البارع جلد 1 : صفحه 128
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 209
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 7
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 100
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه (57-58)
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 19
 • فقه الصادق (ع) جلد 1 : صفحه 181
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 180
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 64
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 93
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 31
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 42
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 208