پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مکروهات

اخص

استنجا با دست راست
به لحاظ آشامیدن و خوردن:
آشامیدن هنگام تخلّی، خوردن هنگام تخلّی
به لحاظ جهت:
ادرار در هوا، ادرار رو به باد، تخلّی پشت به ماه، تخلّی رو به خورشید، تخلّی رو به ماه
به لحاظ حالت:
ادرار ایستاده، تکلم در تخلّی، مسواک هنگام تخلّی
به لحاظ مکان:
ادرار در آب، ادرار در حریم مسجد، ادرار در حمام، ادرار در زمین سفت، ادرار در لانه حیوان، ادرار کنار قبور، تخلّی بین قبور، تخلّی در مواضع لعن، تخلّی روی قبر، تخلّی زیر درخت میوه، مکث زیاد در مستراح
به لحاظ همراه:
حمل انگشتر مزین به اسم الله، همراه داشتن درهم سفید در تخلی، همراه داشتن قرآن درمستراح

وابسته

تخلّی، محرمات تخلّی، مدفوع پشت به باد، مدفوع در آب، مدفوع رو به باد، مستحبات تخلّی، واجبات تخلّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکروهات تخلّی به زیرصفحه مکروهات تخلّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 59
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 19
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 31
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 223