پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن دَین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخذ دَین، تسلم دَین، قبول دَین

اعم

احکام دَین، گرفتن

اخص

گرفتن دیون مال مضاربه، گرفتن دَین از ثمن حرام، گرفتن دَین از موصی به، گرفتن دَین قبل از اجل

وابسته

پرداخت دَین، خودداری از قبض دَین، دَین ( ما فی الذمه )، وکالت در قبض دین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 648
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 6
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 336
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 21
  • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 187
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 203، 277، 278
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 48، 64، 66