پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختیارات ولی فقیه، گرفتن

وابسته

مصرف مالیات در مصالح مسلمین

منابع

  • ولایت فقیه : صفحه 50