پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختیارات ولی فقیه، امور مختص مقام ولایت، گرفتن

وابسته

بغات ( فقه )، زکات ( عین )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گرفتن صدقات به زیرصفحه گرفتن صدقات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 426
  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 466