پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن خون» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خون گیری

اعم

گرفتن

وابسته

اذن بر خون گیری، اذن ولی، اهدای خون، تزریق خون، خون، خون اهدائی، ضمان خون گیرنده

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 102