پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف در اموال غیر، گرفتن

اخص

گرفتن نفقه از مال کودک
به لحاظ زوجیت:
گرفتن مال زوج، گرفتن مال زوجه
به لحاظ قصد:
گرفتن مال به قصد اجازه، گرفتن مال به قصد تقسیم
به لحاظ نسب:
گرفتن مال پدر، گرفتن مال فرزند، گرفتن مال مادر

وابسته

کسب حرام ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه (279، 280)
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 169
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 410
 • تبصرة المتعلمین جلد 8 : صفحه 227
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 274
 • تحریرالاحکام (ط ق) : صفحه 163
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 49
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 209
 • مصباح الفقاهة جلد 5 : صفحه 16
 • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 1028
 • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 2 : صفحه 480