پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گرفتن، مستحبات دفن میت

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 260
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 201