پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرفتن ارش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دریافت ارش الحکومة

اعم

امور مختص مقام ولایت، گرفتن

وابسته

ارش ( فقه )

منابع

  • ولایت فقیه : صفحه 104