پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط خمس، گرفتن

وابسته

غوص

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 52