پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، گذاشتن، مستحبات دفن میت

وابسته

گذاشتن جنازه مرد پایین قبر

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 256
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 90
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 255
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 181