پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام احرام، گذاشتن

وابسته

حنا

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 424
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 221