پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن، واجبات نماز میت

وابسته

راست ( سمت راست )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 427
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 83
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 63
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 419
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 56
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 439
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 137