پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعظیم قرآن، گذاشتن

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 47