پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن، مستحبات تشهد، مستحبات سجده نماز، مستحبات سلام نماز، مستحبات قیام نماز

وابسته

ران ( اعضای بدن )، سلام نماز، قیام نماز، نشستن در نماز

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 101
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 176
  • توضیح المسائل : صفحه 175
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه (386-387)، 388
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه (281-282)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 146، 395، 448، 473
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 248
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 56، (77-78)