پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اِرغام: بر خاک نهادن.

در باب صلات از آن سخن رفته است.

نهادن بینی بر خاک یا چیزی که سجده بر آن صحیح است، در حال سجده، مستحب است. 1

1 - جواهر الکلام 10 174.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 359

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

گذاشتن بینی بر خاک در هنگام سجده

اعم

گذاشتن، مستحبات سجده نماز

وابسته

سجده با بینی، گذاشتن مواضع سجده بر زمین

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 112
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 176
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 305
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 174
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 359
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 225
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 260
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 387
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 433
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 7