پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن، مستحبات دفن میت

وابسته

دهان میت، عقیق ( معدن )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 260
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 202