پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مستحب است پس از گذاشتن میّت در قبر و باز کردن گره‏های کفن، گونه راست او را روی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سرش بسازند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 415

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن، مستحبات دفن میت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 439
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 186
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 90
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 287
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 415
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 165
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 476، 491
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 184