عملکردها

مرجحات تعارض

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۵ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

مرجحات تعارض : عوامل ترجیح یکی از ادلّه متعارض

مرجحات تعارض، به اموری گفته می‌شود که سبب ترجیح یکی از ادله متعارض، می‌گردد.

مرجحات تعارض، یا منصوص است، مانند: ترجیح به صفات راوی، ترجیح به احدثیت، ترجیح به شهرت، موافقت قرآن و مخالفت عامه، و یا غیر منصوص، مانند: موافقت با اصل یا اجماع.

به لحاظ دیگر، مرجحات یا صدوری است یا جهتی و یا مضمونی.

مرجح صدوری، صدور واقعی یکی از دو خبر متعارض را از معصوم (ع) به ذهن نزدیک تر می‌نماید، مثل: موافقت مشهور.

مرجح جهتی، جهت صدور را معین می‌کند، زیرا گاهی صدور روایت معلوم است اما جهت صدور آن و این که برای بیان حکم واقعی است یا به جهت تقیّه است یا غیر آن، روشن نیست.

مرجح مضمونی، سبب می‌شود مضمون و محتوای خبر، اقرب به واقع به نظر آید، مثل: موافقت خبر با کتاب و سنت.

نیز ر.ک:مرجحات دلالی، مرجحات سندی (اعم).

منابع

 1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 302
 2. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 726
 3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 233
 4. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (178-179)
 5. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 447
 6. الرسائل جلد 2 : صفحه (85-86)
 7. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 574
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرجحات تعارض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تراجیح، ترجیح دلیل، ترجیحات، مرجحات باب تعارض، مزایای مرجحه

اعم

تعارض و تعادل و تراجیح

اخص

ترجیح به امارات غیر معتبر، مرجحات دلالی، مرجحات سندی ( اعم )

وابسته

احکام ترجیح، اخبار علاجیه، ارکان ترجیح، ترتیب مرجحات، ترجیح بین مرجحات، تعارض مرجحات، تعداد مرجحات، دلیل راجح، دلیل مرجوح، شرایط ترجیح، ضابط ترجیح، فحص از مرجح، مرجحات باب ظواهر، مرجحات تزاحم، مرجحات حکم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرجحات تعارض به زیرصفحه مرجحات تعارض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 280
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 503
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 111، 238، 239
 • اصول الاستنباط : صفحه 302، 308، 309، 310
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 24، 25، 26، 76، 249، 250، 251، 253، 261، 262، 264، 265
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 191، 223، 227، 233
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 460، 463
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 368
 • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 1 : صفحه 76، 167
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 376
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 223
 • الرسائل جلد 2 : صفحه 3، (85-86)
 • الفوائد الحائریة : صفحه 210، 211، 212
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 379، 397، 398، 399، 421، 424، 428، 444، 445، 449، 463
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 32
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 405، 412، 498، 512
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 35، 145، 165، 194، 203، 222
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 570، 574، 591
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 67
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 155، 363، 380، 414
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 464، 515
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (178-179)
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 411
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 564، 568، 573، 576، 586، 596
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 491
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 375
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید جلد 4 : صفحه (410-413)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 441، 446، 447، 448
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 296، 297
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 766، 783، 784
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 318
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 450، 726
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 726، 770، 785، 787، 792، 795
 • کفایة الاصول : صفحه 502، 506، 512، 513، 517، 518
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 232
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 172، 248
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 221، 223
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 279، 402، 406
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 2 : صفحه 151
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 208، 302
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 147، 185، 189، 193، 195
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 147، 185، 189، 193، 195