عملکردها

ضابط ترجیح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ضابط ترجیح : معیار ترجیح یکی از ادله متعارض بر بقیه

ضابط ترجیح، ملاکی است که به سبب آن یکی از ادله متعارض، بر دیگری ترجیح داده می‌شود. اصولی‌ها در تعیین ضابط ترجیح، اختلاف دارند:

1. برخی ملاک ترجیح را فقط وجود ' مرجحات منصوص ' ـ مرجحاتی که در نصوص و روایات به آنها تصریح شده است، هم چون: اعدلیت، موافقت با کتاب، و موافقت سنت ـ دانسته‌اند؛

2. گروهی دیگر هم چون مرحوم ' شیخ انصاری ' ملاک ترجیح را ' مطلق اقربیت به واقع ' می‌دانند، چه مرجح، منصوص باشد و چه غیر منصوص؛

3. بعضی اعتقاد دارند هر چیزی که سبب ایجاد مزیت و امتیاز در یک خبر شود ـ چه موجب اقربیت به واقع یا اقربیت صدور بشود چه نشود ـ ضابط ترجیح است.

منابع

 1. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 233
 2. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 574
 3. شرح رسائل جلد 7 : صفحه 160
 4. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 519
 5. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 492
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مرجحات تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ضابط ترجیح به زیرصفحه ضابط ترجیح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 234
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 574
 • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه 492، 519
 • شرح رسائل جلد 7 : صفحه 160
 • مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) : صفحه 233
 • نهایة الافکار جلد (4 جزء 2) : صفحه 147