پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، ایقاعات ( فقه )، تشبیه ( فقه )

اخص

ظهار بدون شاهد، ظهار خنثی، ظهار در حال آمیزش، ظهار محجور علیه
به لحاظ تعلیق وتنجز:
ظهار مطلق، ظهار معلق، ظهار منجز
به لحاظ دین مظاهر:
ظهار کافر، ظهار مسلمان
به لحاظ عیب مظاهر:
ظهار اخته، ظهار خصی، ظهار مجبوب
به لحاظ قصد:
ظهار اکراهی، ظهار خشمگین، ظهار غیر قاصد
به لحاظ مظاهره:
ظهار حایض، ظهار زن بیگانه، ظهار نفسا
به لحاظ نوع نکاح:
ظهار زوجه دائم، ظهار زوجه موقت

وابسته

احکام ظهار، ارکان ظهار، استمهال زوج، اشهاد بر ظهار، ایلاء بعد از ظهار، تحلیف در ظهار، تماس، حرمت ظهار، شرایط ظهار، صیغه ظهار، طلاق ( فقه )، طلاق جاهلیت، طلاق مظاهر، عرق جنب از حرام، قسم به ظهار، کفاره ظهار، مشبه به ظهار، مهلت به مظاهر، وکالت در ظهار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهار به زیرصفحه ظهار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الانتصار : صفحه 320
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 117
 • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 15
 • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 673، 746، 850
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 8 : صفحه 554
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 189
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 209
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 96، 129
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 439
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 447، 487
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 317
 • صیغ العقود و الایقاعات : صفحه 347
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 59
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 276
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2443
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 463
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 211
 • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 2 : صفحه 724
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 737