پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طلاق ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تسریح ( طلاق )، تطلیق، طلاق دادن، فراق زوجین

اعم

ایقاعات ( فقه )

اخص

طلاق با عوض، طلاق با لفظ سراح، طلاق با لفظ فراق، طلاق بدون اذن شوهر، طلاق بعد طلاق، طلاق به اختیار زوجه، طلاق به ترک انفاق، طلاق پیامکی، طلاق تبعضی، طلاق توافقی، طلاق در احرام، طلاق زوجه دائم، طلاق متعدد با یک صیغه، طلاق مدخول از دُبُر، طلاق مریض مشرف به مرگ، طلاق نکاح فاسد
به لحاظ احکام تکلیفی:
طلاق حرام، طلاق مباح، طلاق مستحب، طلاق مکروه، طلاق واجب
به لحاظ اختیار:
طلاق اجباری، طلاق اکراهی
به لحاظ ادای صیغه:
طلاق عجمی، طلاق لال
به لحاظ اشهاد:
طلاق با اشهاد، طلاق بدون اشهاد
به لحاظ تعلیق:
طلاق معلق ( فقه )، طلاق منجز ( فقه )
به لحاظ تعیین:
طلاق مجهول، طلاق معین
به لحاظ حالات مطلقه:
طلاق مدخول، طلاق مستحاضه، طلاق معتکفه
به لحاظ حالت طالق:
طلاق احمق، طلاق خشمگین، طلاق متهیج
به لحاظ حریت زوجه:
طلاق حرّه، طلاق کنیز
به لحاظ حضوروغیاب:
طلاق حاضر، طلاق زندانی، طلاق غایب ( فقه )
به لحاظ حمل:
طلاق باردار ( فقه )، طلاق غیر باردار ( فقه )
به لحاظ حیض:
طلاق حایض، طلاق زن مجهول الحال، طلاق غیر حایض، طلاق مسترابه ( فقه )
به لحاظ دین:
طلاق زوجه کافر، طلاق مسلمان
به لحاظ زوجیت طالق:
طلاق زوج، طلاق غیر زوج
به لحاظ سلامت:
طلاق بیمار، طلاق سالم
به لحاظ صیغه:
طلاق به ندا، طلاق فعلی، طلاق لفظی
به لحاظ طهارت:
طلاق در طهر غیر مواقعه، طلاق در طهر مواقعه
به لحاظ عدم وقوع طلاق:
طلاق بدون مهر مسمی، طلاق به استثنا، طلاق به عهد، طلاق به قسم، طلاق به نذر
به لحاظ عده:
طلاق معتده
به لحاظ قصد:
طلاق غیر قاصد، طلاق قاصد
به لحاظ مباشرت:
طلاق فضولی، طلاق قیم، طلاق مباشری، طلاق وصی، طلاق وکیل، طلاق ولی
به لحاظ محل زندگی:
طلاق در سرزمین کفار، طلاق در سفر، طلاق در کشتی، طلاق زن اهل بادیه، طلاق زوجه در خانه غیر
به لحاظ مذهب:
طلاق اهل تسنن، طلاق زوجه شیعه
به لحاظ مرتبه طلاق:
سه طلاق ( فقه )، طلاق نهم ( فقه )، نه طلاق ( فقه )
به لحاظ مطلق:
طلاق پناهنده، طلاق محجور علیه، طلاق مستبصر
به لحاظ مطلقه:
طلاق دو خواهر، طلاق زن بیگانه، طلاق زنان پیامبر(ص)، طلاق زوجه زانیه، طلاق مستأمره، طلاق مفقود الزوج
به لحاظ نوع زوجیت:
طلاق زوجه موقت
به لحاظ نوع طلاق:
طلاق جاهلیت، طلاق سُنی ( اعم )

وابسته

اثبات طلاق، احکام طلاق، ارتداد بعد از طلاق، ارتداد زوجین، ارکان طلاق ( فقه )، اسباب طلاق، استبداد حکمین، استثنا در طلاق، استخاره برای طلاق، اشتراط در طلاق، اشتراط در نکاح، اشهاد بر طلاق ( فقه )، اضراب در طلاق، اقاله نکاح، اکراه بر طلاق، انحلال نکاح ( فقه )، انکار طلاق، اِخبار به طلاق، بینه طلاق، تحلیف به طلاق، تعلیق طلاق، تفویض ( واگذاری کار )، تفویض طلاق، تماس، توریه در طلاق، حجر قبل از طلاق، حیله در طلاق، خیار در طلاق، در خواست طلاق، دعوی در طلاق، رجوع از طلاق ( فقه )، رجوع شاهد طلاق، رجوع مستبصر از طلاق، رضایت بعد از طلاق، رضایت زوجه به طلاق، زوال تحریم طلاق، زوجه ( فقه )، شرایط طلاق ( فقه )، شک در طلاق، شنیدن شاهد طلاق، شهادت بر شهادت به طلاق، شهادت به طلاق، شهادت و قسم به طلاق، صیغه طلاق ( فقه )، طلاق زن بیگانه، طلاق نامه ( فقه )، ظهار، عدد طلاق، عده طلاق ( فقه )، عوض طلاق، قسم به طلاق، قصد طلاق، کراهت طلاق، لِعان، مشروعیت طلاق، معتده طلاق، نذر طلاق، نکاح در ساعت داغ، نیابت در طلاق، وکالت در طلاق ( فقه )، ولایت در طلاق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طلاق ( فقه ) به زیرصفحه طلاق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 11
 • الفقه جلد 86 : صفحه 255
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 5
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 182
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 294
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 192
 • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 4539
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 324
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 430
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 2
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 3، 11، 19، 43، 73، 281، 415، 447
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 3، 479، 499
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 9
 • صیغ العقود و الایقاعات : صفحه 311
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 5
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 662