پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام محجور علیه، ظهار

اخص

ظهار سفیه، ظهار کودک، ظهار مجنون

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 359
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 16
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه (368-369)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 200
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 57
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 101
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 138
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 212
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 493
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 144