پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

شرط صحّت ظهار نیز پاک بودن زن از حیض هنگام ظهار است، به شرط آنکه شوهرش حاضر باشد، و در آن پاکی با زن آمیزش نکرده باشد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 400

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، ظهار

وابسته

حایض ( فقه )، طهارت مظاهره از حیض، ظهار نفسا

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 400
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 337، 340
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 239، 242